Kompetanseprogram for høyskolene


Universell Utforming har sammen med Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo utviklet og gjennomført et kompetanseprogram om universell utforming i bygde miljøer for arkitektstudentene ved AHO. Gjennom seks forelesninger har studentene blitt kjent med fagområdet universell utforming, lovverk, standarder og hvordan man kan integrere universell utforming i arkitekturen. Flere av våre rådgivere har sammen med ressurser fra Norges Handikapforbund, Norges Blindeforbund og Hørselshemmedes landsforbund vært forelesere og veiledere for studentene. Kompetanseprogrammet er nå tilgjengelig for andre høyskolemiljøer og kan bestilles hos oss.