Frokostmøte: Hvordan lage godt lydmiljø for alle i skolene

Torsdag 9. mai kl 0800-1000 i Oslo


Inngangsparti med god kontrast

Skoler trenger ikke bare inngangspartier som er gode for alle. Lydmiljøet er også viktig for at alle kan få godt utbytte av skoletiden.

Universell Utforming AS inviterer til en lærerik morgen for deg som jobber med utforming av skoler, i skolen, er interessert i lyd og hørsel, eller er generelt opptatt av universell utforming.

Lydmiljøet i skolen påvirker læringsutbyttet, mulighet for deltakelse og både fysisk og psykisk helse. Gode lydforhold i skolen er viktig, ikke bare for elever og lærere som bruker skolen til daglig. Skoler brukes også i andre sammenhenger. God akustikk og lite støy er en fordel også ved tilstelninger for foreldre, og andre aktiviteter som foregår på skolen etter at ordinær undervisning er ferdig for dagen.

Universell Utforming AS har sammen med Brekke og Strand Akustikk AS, NTNU og Hørselshemmedes landforbund (HLF) laget en veileder til godt lydmiljø i skolen. På dette frokostmøtet vil du få presentert innholdet og mulighet til å diskutere med fagfolk på området.

 

Program:

0800-0830 serveres kaffe/te og noe å bite i

0830 – 0900 Hva er universell utforming og hva har dette å gjøre med lyd?
 Trine Presterud, faglig leder Universell Utforming AS
Universell Utforming AS er landets ledende kompetansemiljø når det gjelder universell utforming av skoler.

0900- 0945 Hvordan kartlegge lydmiljø og eksempler på tiltak
 Tore Moen, seniorrådgiver Brekke og Strand Akustikk AS
Brekke og Strand er et frittstående spesialistfirma med akustikk, støy og vibrasjoner som kompetanseområder. Tore Moen har deltatt i arbeidet med veilederen med sin spesialistkompetanse innen bygningsakustikk.

0945-1000 Spørsmål og svar