Anne Lilleby

Konsulent

Jeg bokstavelig talt «sitter på» verdifull kompetanse som ingen frivillig vil skaffe seg. Jeg er sikker på at de beste universelle løsningene skapes gjennom oppfinnsom og inkluderende arkitektur som vektlegger både estetiske, funksjonelle og holdbare kvaliteter.


Utdanning

Formingslærer SLFO allsidig forming med tilleggsutdannelse i universell utforming 10 studiepoeng HIG).

Arbeidserfaring

Aktivitetsleder barn og unge, konsulent kommunal forvaltning.

Erfaring knyttet til universell utforming:

Har brukt stokk, «sparkesykkel», manuell og elektrisk rullestol de siste 15 årene.

Har sittet 7 år som brukerrepresentant i kommunalt råd for funksjonshemmede i Asker kommune og 1 år som brukerrepresentant i brukerutvalget for NAV i Asker.
Har vært sekretær i FFO i Asker i 3 år.

Har deltatt i flere tverrkommunale arbeidsgrupper som rådets representant under utforming av ulike kommunale planer (parkering, universell utforming, veinormal) og har bygget ytterligere kompetanse gjennom seminarer og veiledning av utbyggere.

Har holdt flere foredrag om universell utforming i ulike fora, og har veiledet en student under masteroppgaven ved KHIO i 2009.