Portrett av Danilelle Wickstrøm

Danielle Johansson Vikström

Seniorrådgiver
Mobil: +47 404 93 533
danielle@universellutforming.org

Utdanning

Bygningsingeniør fra Högskolan i Gävle med arkitektur og miljø som spesialfag.

Arbeidserfaring

Har jobbet i Universell Utforming AS siden november 2013.

Erfaring knyttet til universell utforming

Arbeidsoppgavene hennes i Universell Utforming AS er knyttet til rådgivning og kvalitetssikring innen universell utforming av nybygg, eksisterende bygg og uteområder. Hun arbeider også med uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse i henhold til plan- og bygningsloven.