Elin Vang Kristiansen

Interiørarkitekt MNIL
Mobil: +47 930 60 555
elin@universellutforming.org

Utdanning

Interiørarkitekt fra SFB i København, 1987.

Arbeidserfaring

Har mange års erfaring som interiørarkitekt med skoleinnredning som spesialfelt, samt jobbet med produktdesign av skolemøbler. Har også lang erfaring med utstillingsdesign, messeutforming og kontorinnredning, og har tidligere jobbet som belysningsplanlegger.

Erfaring knyttet til universell utforming

Har tidligere innredet skoler og avdelinger på skoler for elever med spesielle behov. Er kurset innenfor ergonomi og har jobbet i bo- og omsorgsbolig.

Nåværende arbeidsoppgaver er kartlegging og registrering av eksisterende bygg i forhold til TEK 10.