Portrett av Helle Toft

Helle Toft

Seniorrådgiver
Telefon: +47 92221893
helle@universellutforming.org

Utdanning

Helle Toft er ergoterapeut med utdannelse fra University of Salford i England. Hun har tverretatlig videreutdannelse i Universell utforming på masternivå fra Diakonhjemmet Høgskole Rogaland.

Arbeidserfaring

Helle har jobbet 7 år i Jernbaneverket/Bane NOR som seniorrådgiver med ansvar for rådgivning innen universell utforming på publikumsområdene på togstasjonene. Før dette har Helle 12 års erfaring som ergoterapeut i kommunal sektor hvor hun jobbet med hjelpemiddelformidling, rehabilitering, tilrettelegging av bolig og rådgivning om universell utforming i kommunale byggeprosjekter.

Erfaring knyttet til universell utforming

Helle har lang erfaring med universell utforming i bygg og anlegg. Hun har utført kartlegging av skoler, omsorgsbygg og kontorbygg. I Jernbaneverket/Bane NOR har Helle hatt hovedansvaret for kartlegging, rådgivning og kvalitetssikring av planer mht universell utforming på togstasjonene. Hun har hatt ansvar for stasjonshåndboken, deltatt i flere kollektivtransportnettverk og prosjekter knyttet til kundeinformasjon samt vært kontakt ut mot brukerorganisasjonene.