Ingvild Gutubø Håkonseth

Ergoterapeut
Mobil: +47 994 86 665
ingvild@universellutforming.org

Utdanning

Ergoterapeut fra Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus, 2012. Master i Folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med fordypning i blant annet universell utforming, 2014. Videreutdanning i velferdsteknologi fra VID vitenskapelige høgskole, 2018.

Arbeidserfaring

Har jobbet i Universell Utforming AS siden august 2014. Tidligere har hun jobbet som ergoterapeut i både første- og andrelinjetjenesten.

Erfaring knyttet til universell utforming

Gjennom studiene og arbeidserfaring i helsevesenet har hun god kjennskap til og kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne, og hjelpemidler.

Arbeidsoppgavene hennes i Universell Utforming AS er knyttet til kvalitetssikring av planer, utredninger, rådgivning og kartlegging av behov for tiltak innen universell utforming. Hun har arrangert og vært foredragsholder ved mange kurs og seminarer med ulike tema knyttet til universell utforming. Hun arbeider også med uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse i henhold til plan- og bygningsloven.