Ingvild Gutubø Håkonseth

Ergoterapeut
Mobil: +47 994 86 665
ingvild@universellutforming.org

Utdanning

Ergoterapeut fra Høgskolen i Bergen og Høgskolen i Oslo og Akershus. Master i Folkehelsevitenskap fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med fordypning i universell utforming, aktivitetsvitenskap, og menneske og miljø.

Arbeidserfaring

Hun har hatt to sommervikariater som ergoterapeut ved Førde sentralsjukehus og et tomåneders vikariat som ergoterapeut i bydel Alna før hun startet i Universell Utforming AS i august 2014.

Erfaring knyttet til universell utforming

Hun har stor interesse for universell utforming som har vært tema i hele studietiden hennes. Gjennom studiene og arbeidserfaring i helsevesenet har hun god kjennskap til og kunnskap om mennesker med nedsatt funksjonsevne. Ingvild har også mye kunnskap om hjelpemidler. Masteroppgaven hennes var knyttet opp mot universell utforming, og hun har også gjort flere kartlegginger av områder der hun har skrevet rapporter, som Margarinfabrikken barnehage, og uteområder ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.