Portrett av Karen-Anne Noer

Karen-Anne Noer

Seniorrådgiver
Mobil: +47 926 05 437
karen.anne@universellutforming.org

Utdanning

Karen-Anne Noer er landskapsarkitekt MNLA. Utdannet landskapsarkitekt fra Norges landbrukshøgskole, 1993. Videreutdanning innen universell utforming i 2009, Byrom og uteområder (UMB/NTNU, 10 studiepoeng).

Arbeidserfaring

Har mer enn 15 års erfaring fra Kongsvinger kommune hvor hun arbeidet med arealplanlegging, byutviklingsprosjekter og universell utforming. Før det var hun ansatt i arkitektfirmaet Snøhetta og på Norges Landbrukshøgskole.

Erfaring knyttet til universell utforming

Hun har lang erfaring med universell utforming fra Kongsvinger kommune. Hun ledet kommunens ressursgruppe, var kommunens kontaktperson innen universell utforming og hun var koordinator for Funksjonshemmedes råd. Arbeidsoppgavene i Universell Utforming AS er knyttet til kvalitetssikring av planer, utredninger, rådgivning og kartlegging av behov for tiltak innen universell utforming.