Kristoffer Erichsen

Bygningsingeniør
Mobil: +47 476 65 700
kristoffer@universellutforming.org

Utdanning

Bygningsingeniør fra Høgskolen i Gjøvik med fordypning innen prosjektledelse

Arbeidserfaring

Han er tidligere ansatt som avdelingsingeniør ved Høgskolen i Gjøvik på laboratoriene til avdeling Bygg.

Erfaring knyttet til universell utforming

Han har undervist og gjort laboratorieforsøk på Norsk forskningslaboratorium for universell utforming i temaene synslidelser, nedsatt bevegelsesevne og etterklangstid.