Bilde av Shilan Hafid

Shilan Hafid

Bygningsingeniør og arealplanlegger
Telefon: +47 90 09 77 69
shilan@universellutforming.org

Utdanning 

Shilan Hafid har Master i by- og regionplanlegging fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I tillegg Bachelor i ingeniørfag – Bygg fra Høgskolen i Oslo og Diplom – Bygg og anlegg fra Høgskolen i Irak.

Arbeidserfaring

Hun har arbeidet som overingeniør/byggesaksbehandler i Ski kommune og som ingeniør/byggesaksbehandler i Oppegård kommune.  Videre har hun arbeidet som prosjektingeniør i Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune. Før det var hun ansatt i Trygderetten og Statens helsepersonellnemd. 

Erfaring knyttet til universell utforming

Har mer enn 13 års erfaring som byggesaksbehandler i Oslo, Oppegård og Ski kommune. Hun har også solid erfaring med universell utforming gjennom deltakelse i ressursgruppe for universell utforming i Ski kommune og Boligteamet i Oppegård kommune, samt vitenskapelig arbeid med bachelor oppgaven og master oppgaven som begge handlet om emner innenfor temaet universell utforming.