Portrett av Sigrid Skavlid

Sigrid Skavlid

Seniorrådgiver
Mobil: +47 906 71 923
sigrid@universellutforming.org

Utdanning

Sigrid Skavlid har mastergrad i ledelse med spesialisering innen kommunikasjon fra BI og er cand. mag. i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring

Har lang arbeidserfaring innen digitalisering, nettløsninger, offentlige anskaffelser,  tilskuddsforvaltning, kommunikasjon og universell utforming. Som nettredaktør og prosjektleder for Forskningsetiske komiteer jobbet hun med ulike digitale løsninger og formidling. Videre har hun arbeidet flere år ved Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret) i Bufdir med universell utforming av IKT som fagfelt.

Erfaring knyttet til universell utforming

Ved siden av å ha jobbet operativt med gode og brukervennlige løsninger, har hun arbeidet som seniorrådgiver i Bufdir som er regjeringens koordinerende instans på fagområdet universell utforming. Arbeidet inkluderte tilskuddsforvaltning, nettverksbygging, rådgiving, innhenting av kunnskap, iverksetting og input til ny politikk på området universell utforming.