Portrett av Thor Arne Jørgensen

Thor Arne Jørgensen

Daglig leder
Mobil: +47 900 11 814
thorarne@universellutforming.org

Utdanning

Master i universell utforming fra Aalborg Universitet 2016 (Universelt Design og Tilgængelighed), Master of Management i Innovation og Master of Management i Marketing Management.

Arbeidserfaring

Daglig leder i Universell Utforming AS, daglig leder i arkitektkontoret Momenta Arkitekter AS og lang erfaring fra reklame. og kommunikasjonsbransjen.

Erfaring knyttet til universell utforming

Overordnet rådgivning innen universell utforming, leder av den norske standardiseringskomiteen «Norsk Standard – Universell utforming av byggverk» og deltaker i den europeiske standardiseringskomiteen i universell utforming CEN/CENELEC JWG 6. Initiativtaker og konseptutvikler av prefabrikkerte bygg, herunder barnehager.