Portrett av Trine Presterud

Trine Presterud

Faglig leder bygg og uteområder
Mobil: +47 930 16 217
trine@universellutforming.org

Jeg brenner for å skape gode løsninger som ivaretar mangfoldet av mennesker og bidrar til et mer inkluderende samfunn!


Utdanning

Bygg- og anleggsingeniør med videreutdanning fra NTNU og tilleggsutdanning innenfor psykologi, coaching, samt leder- og organisasjonsutvikling.

Arbeidserfaring

25 år innenfor veg, trafikk og samferdsel. Daglig leder i Universell utforming AS fra 2009, faglig leder fra 2012.

2 år som koordinator for universell utforming og 7 år som leder for Veiplanseksjonen i Samferdselsetaten i Oslo kommune. Før det 16 år innenfor forskning og utvikling, planlegging, trafikkteknikk og drift, samt lederutvikling i ulike avdelinger i Statens vegvesen.

Har jobbet mye med kompetanseoppbygging gjennom seminarer, ledersamlinger og holdt foredrag knyttet til ulike temaer.

Erfaring knyttet til universell utforming

Har hatt ansvar for kompetanseoppbygging i Samferdselsetaten i Oslo kommune, utarbeidelse av handlingsplan, kartleggingsarbeid, kontakt med brukerorganisasjoner, opprettelse og ledelse av nettverksgrupper og holdt foredrag ved diverse seminarer i Norge og Norden.

Startet som daglig leder i Universell utforming AS i 2009, erfaring derfra med kvalitetssikring og kontroll av planer, kartlegging av eksisterende bygg og uteområder, generell rådgivning samt foredrag og kompetanseoppbygging.