Portrett av Wenche Lindberg

Wenche Lindberg

Seniorrådgiver
Mobil: +47 975 07 007
wenche@universellutforming.org

Utdanning

Ergoterapeut fra HIO i 2000.

Arbeidserfaring

Tidligere ansatt som prosjektleder for universell utforming i Eidskog kommune.

Erfaring knyttet til universell utforming

Arbeidsoppgavene har blant annet vært kvalitetssikring av universell utforming ulike prosjekter, samt forskjellig kartleggingsarbeid. Wenche har vært på tverrfarlige omvisninger i nye byggeprosjekt og undervist i gode eksempler kombinasjon av estetikk og universell utforming. Hun har også vært med på å utvikle Eidskog kommunes sjekkliste for kartlegging av universell utforming med hovedvekt på registrering inne i bygg basert på krav i TEK 10.