Behov for kompetanse innenfor universell utforming?


Universell Utforming AS har lang praktisk erfaring og holder stadig bedriftsinterne kurs tilpasset kundenes behov og ønsker. Det kan for eksempel være innenfor temaer som utforming av uteområder, prioritering av tiltak i eksisterende bygg, utforming av boliger, skolebygg, skilting, belysning, orienterbarhet med mer. Vi knytter kravene i lovverket til konkrete eksempler og vektlegger det vi erfaringsmessig opplever kan glippe. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud!