Godt lydmiljø i undervisningsbygg. Kartlegging av universell utforming, krav og eksempel på tiltak – UTSATT!

NY DATO KOMMER!


Lydmiljø er en sentral del av universell utforming, og er svært viktig både for læring, inkludering og helsen for barn og andre. Ved de fleste eksisterende skolebygg er dette ikke godt nok ivaretatt. Et godt lydmiljø vil føre til likeverdig deltakelse, bedre læringsutbytte, ha positiv effekt på helsen og bidra til mindre mobbing. Det vil også gi et bedre arbeidsmiljø for alle, samt å sikre at hørselshemmede ansatte i skolen kan stå lenger i jobb. Vil du lære mer om hvordan en kan forbedre lyd- og akustikkforhold i eksisterende skolebygg, og høre om gode løsninger og ideer til tiltak som bidrar til et godt lydmiljø, så meld deg på seminaret.

 

     Bilde av hørselshemmet barn

Målgruppe: Alle som har noe med bruk, utforming og oppgradering av skolebygg.

Tid: OBS! Utsatt til 2019! Ny dato kommer! 

Sted: Hørselshemmedes landsforbund (HLF), Brynsveien 13, 1. etasje, Oslo

Pris: kr 1500,- eks. mva. (studentpris kr 500,-). Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

Påmelding: Nederst på denne siden. Påmeldingsfrist senest 10 dager før seminaret. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.  (Et tilsvarende seminar vil bli holdt i Trondheim, 06.12.2018).

 

Program

09.00 Åpning v/ avdelingsdirektør Anna Bjørshol, BufDir

 • Betydningen av et godt lydmiljø i undervisningsbygg v/ (navn kommer senere) Læringsutbytte og helsegevinster
 • Hva kjennetegner et godt lydmiljø? v/Tor Gunnar Johnsen, Vestfold Audio
 • Pause
 • Krav knyttet til lydmiljø i undervisningsbygg v/ Shilan Hafid, Universell Utforming AS
 • Informasjon om utvikling av veileder for forbedring av lydmiljø v/Trine Presterud, Universell Utforming AS
 • Praktisk case. Hvordan kartlegge status? v/Tore Moen, Brekke & Strand Akustikk AS. Hvordan analysere nåsituasjonen?
 • Lunsj
 • Forts. praktisk case. Eksempler på tiltak for forbedret romakustikk og for demping av støy v/Tore Moen, Brekke & Strand Akustikk AS. Hvilke tiltak finnes? Hvordan vurdere og prioritere tiltak?
 • Hvordan velge riktig utstyr? v/ Marte Oppdal Vale, Hørselshemmedes Landsforbund
  Teleslynge, lydforsterking og lydutjevning
 • Pause
 • Erfaring fra Hebekk skole i Ski kommune v/Ole-Harald Gystad og André Iversen, Hebekk skole
 • Praktiske eksempler på lavterskelmåling og utbedring v/ Arne Vik, NTNU
 • Hva bør en veileder inneholde for å bidra til et bedre lydmiljø?

15.30 Slutt

Vi tar forbehold om endringer i programmet.

 

Påmelding til kurs NY DATO KOMMER! om Godt lydmiljø i undervisningsbygg

Påmelding seminar Godt lydmiljø i undervisningsbygg