Har du gode eksempler på inkluderende uterom ved leilighetsbygg?


8934286299_b41c48ddb0_o

Vi leter etter gode eksempler på uterom som fungerer som sosiale og aktive møteplasser. Har du gode eksempler eller kreative idéer? Send dine forslag til oss – og bli med i idéhefte støttet av Husbanken!

Rådgivningsfirmaet Universell Utforming AS skal utvikle et idéhefte med gode eksempler på inkluderende uterom ved leilighetsbygg. Vi søker spesielt etter uterom som kan stimulere til aktivitet og legge til rette for sosiale møteplasser for alle aldersgrupper – med og uten funksjonsnedsettelser.

Vi ønsker eksempler som viser etablerte uterom, men leter også etter nyskapende idéer som viser enkle, lett gjennomførbare tiltak som kan skape sosial og fysisk aktivitet for barn, unge og eldre. Eksemplene kan være fra alle typer uterom og det er ikke et krav at de tilfredsstiller universell utforming på alle punkter.

Uterom som inneholder mer enn tradisjonelle sittegrupper og lekeapparater er spesielt interessante. Eksemplene kan være uterom som er tilpasset trening og lek, hinderløyper, installasjoner som stimulerer eldre til bevegelse, uteamfier, sansehager eller annet som kan bidra til sosiale og aktive møteplasser. Målsettingen er å inspirere til nytenking rundt utvikling av uterom. Idéheftet skal være til inspirasjon ved rehabilitering og ved nyanlegg og vil bli publisert av Husbanken. Bidrag som blir publisert vil bli merket med sted og landskapsarkitekt/aktører som har bidratt til løsningen.

Vi håper på mange gode innspill og frist for tilbakemelding er fredag 30. september 2016!

Send dine forslag (bilde, kort forklaring og hvem som skal krediteres) til Karen-Anne Noer på e-post karen.anne@universellutforming.org. Ring gjerne Karen-Anne Noer på telefon 92 60 54 37 om du har spørsmål knyttet til idéheftet.