Invitasjon til seminar 7. juni: Installere heis og oppnå trinnfri tilgjengelighet i eksisterende boligbygg

Heisseminar i Stavanger


Hvordan komme i gang? Hvordan få til en god prosess? Hvordan få til et godt resultat, både estetisk, økonomisk og helsemessig? Hvordan sikre tilgjengelighet til boligen?
Er det økonomisk lønnsomt å installere heis i eksisterende leilighetsbygg?

Rådgivingsselskapet Universell Utforming AS i samarbeid med Husbanken inviterer til praktisk seminar til inspirasjon og læring med befaring og foredrag:

Installere heis og oppnå trinnfri tilgjengelighet i eksisterende boligbygg

   

Tid: 7. juni 2017 kl. 09.00-14.00

Sted: Clarion Hotel Stavanger, Arne Rettedals gate 14, 4008 Stavanger og Storhagen borettslag, Østre Ring 67 A-D, 4015 Stavanger

Målgruppe: Arkitekter, kommunale planleggere og byggesaksbehandlere, byggherrer, entreprenører, leverandører, ergo- og fysioterapeuter, boligbyggelag, representanter fra borettslag, interesseorganisasjoner, kommunale råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og andre interesserte.

 

PROGRAM

 

Registrering og kaffe/te på Clarion Hotel Stavanger fra kl 08:30

 

Velkommen kl 09:00 v/Universell Utforming AS

Fordeler ved tilgjengelig boliger? v/Ingvild G. Håkonseth, Universell Utforming AS

Muligheter for tilskudd til installasjon av heis og oppgradering av boliger v/Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Heistilskudd fra NAV Hjelpemiddelsentral v/Bjørg Serigstad, NAV Hjelpemiddelsentral Rogaland

 

Pause

 

Kontakt med og bistand fra fysio-/ergoterapitjenesten i kommunen ved søknad om heistilskudd v/Randi Skumsnes, Fysio- og ergoterapitjenesten i Stavanger kommune

Eksempler på heis-installasjoner v/Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Flere eksempler på heis-installasjoner v/Håkon Undheim, heisleverandør TKS Heis AS

 

Lunsj kl 11:30

 

Presentasjon av case – Storhagen borettslag

Prosess – fra idé til vedtak i borettslaget v/Styret i Storhagen borettslag og Jostein Hauge i BATE boligbyggelag

Praktisk gjennomføring – fra vedtak til ferdigstillelse v/Tor Øyvin Fiskå i BATE boligbyggelag sammen med Heis1 AS og Sørvest Betongsaging AS

 

Befaring – Forflytning til Storhagen borettslag v/involverte aktører i oppgraderingen

 

Slutt kl 14:00

 

Med forbehold om endringer i programmet.

 

Pris (inkludert lunsj): Kroner 800 + mva. (Studentpris kr 350 + mva.)
Påmeldingsfrist: 23.05.2017
Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.