Jubileumskonferanse Universell utforming av det offentlige rom – Metode, praksis og eksempler.

23. september 2019 kl. 10:00-17:00


Universell Utforming AS fyller 10 år, og i den anledning arrangerer vi jubileumskonferanse den 23. september 2019 kl. 10:00-17:00!

 

Temaer: Sosial bærekraft, design og arkitektur, lovverk og lønnsomhet, brukererfaringer, kartlegging og oppgradering av skoler og vernede bygg, veifinning og ledesystemer, lydmiljøer i skoler og offentlige bygg, inkluderende uterom og universell utforming i reisekjeden.

Tid: Mandag 23. september 2019 kl. 10:00 – 17:00

Sted: Oslo Kongressenter, Youngs gate 21, Oslo

Pris: Kr 1 800,- eks. mva.

Påmelding: Nederst på denne siden. Påmeldingsfrist 10. september 2019. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av konferanseavgift.

 

Program

 

09:30 Kaffe/te og registrering

10:00 Åpning

 v/ Anna Bjørshol, avdelingsdirektør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

10:10 Sosial bærekraft og universell utforming

v/Erling Dokk Holm, førsteamanuensis ved Høyskolen Kristiania

10:40 Skreddersøm for alle

v/Tor Inge Hjemdal, administrerende direktør DogA

11:00 Lønnsomhet, verdigrunnlag og lovkrav

v/Geir Lippestad, advokat/daglig leder Advokatfirmaet Lippestad

11:30 Lunsjpause

12:15 Eksempler på inkluderende løsninger. Hva oppleves som hinder for deltakelse? 

v/ulike brukerrepresentanter

13:15 Erfaring fra kartlegging og oppgradering av bygg. Eksempler fra Osloskolene

v/Thor Arne Jørgensen, seniorrådgiver, Undervisningsbygg

13:45 Pause 

14:00 Eksempler på oppgradering av vernede bygg

v/Mette Jakobsen og Åse Danbolt, seniorrådgivere Statsbygg

14:20 Hvordan gjøre det enklere å finne fram? Eksempler på ledesystem.

v/Trine Presterud, faglig leder Universell Utforming AS

14:50 Eksempler på forbedring av lydmiljøet

v/Tore Moen, seniorrådgiver Brekke & Strand Akustikk AS

15:30 Pause

15:50 Presentasjon av noen interessante veiledere og rapporter:

  • Universell utforming av maritim passasjertransport
  • Inkluderende uterom som stimulerer til aktivitet
  • Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker
  • Godt lydmiljø i skoler

16:15 Universell Utforming AS gjennom 10 år og veien videre (feiring med bobler)

 

Med forbehold om endringer

 

Påmelding til jubileumskonferanse 23. september 2019 Universell utforming av det offentlige rom

Påmelding til jubileumskonferanse 23. september 2019 Universell utforming av det offentlige rom