Kurs i transport og universell utforming

20. mars 2018 kl. 1300-1600


Tilgjengelighet til persontransport er viktig for at alle skal komme seg på jobb, til utdanning og treffe venner. Vi viser deg hvordan universell utforming kan gjennomføres i offentlig transport slik at alle har likeverdig tilgang.

På kurset gjennomgår vi lover og regler på transportområdet, viser praktiske eksempler fra en stor operatør på hvordan de jobber med universell utforming og får et innblikk i hva organisasjonene er opptatt av.

Kurset omfatter et kurshefte som gjennomgår de enkelte temaene. Du får en innføring i krav som gjelder og får lære hvordan reisekjeden kan gjøres universelt utformet.

Trinnfri inngang til trikk

Målgruppe: Alle som vil lære om universell utforming i persontransport, sammenhengen mellom de enkelte ledd i en reisekjede og hvilke regler som gjelder.

Tid: Tirsdag 20. mars 2018 klokka 1300-1600

Sted: Universell Utforming AS, Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo, 8. et., inngang fra Torggata

Pris: kr 2400,- eks. mva. (studentpris kr 500,-), som inkluderer fagkompendium om temaet.  Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

Enkel servering av kaffe/te, kjeks og frukt

Påmeldingsfrist: 16. mars. Det er begrenset antall plasser og førstemann til mølla.

Påmelding: Nederst på siden

 

Program 

13.00   Velkommen v/Trine Presterud, Universell Utforming AS

Lover og regler på transportområdet v/Rudolph Brynn, Universell Utforming AS

Buss, trikk, bane og ferge – Ruters arbeid med universell utforming v/ Ruter AS

Jernbane – hvilke lover og standarder gjelder? v/Rudolph Brynn, Universell Utforming AS

Interesseorganisasjonenes arbeid for likeverdig tilgang til persontransport v/Norges Blindeforbund

Oppgaver

16.00   Slutt

Med forbehold om endringer.

 

Påmelding til kurs om transport og universell utforming den 20. mars 2018

Påmelding til kurs om transport og universell utforming den 20. mars 2018