Kurs om offentlige anskaffelser og universell utforming

12. mars kl. 09:00-12:00


Offentlige anskaffelser er en stor markedssektor i det norske samfunnet, og en viktig kanal for sikre universell utforming av produkter og tjenester som kjøpes av det offentlige. Prosessen med å gjennomføre offentlige anskaffelser er omfattende. I dette kurset lærer du hvordan man skal ivareta universell utforming i alle deler av prosessen, hva slags krav man skal stille, hvordan kontrollere at det man har kjøpt er universelt utformet og annet.

Hånd som peker på elektronisk knapp

Målgruppe: Kurset er relevant for alle som arbeider med offentlige anskaffelser, spesielt på bestillersiden, men også leverandører og andre interesserte.

Tid: Tirsdag 12. mars kl 09:00-12:00

Sted: Universell utforming AS, Arbeidersamfunnets plass 1, 8. etasje inngang fra Torggata

Pris:  Kr. 3000,-, I prisen inngår kurshefte.

Påmelding: Nederst på denne siden. Påmeldingsfrist 5 dager før kurset. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

 

Program:

  • 09:00 Velkommen
  • Hva er universell utforming? Kort innføring i terminologi. v/Universell Utforming A/S
  • Om anskaffelsesprosessen. v/Universell Utforming AS
  • Hvordan tar man høyde for universell utforming under hele prosessen? v/Universell Utforming A/S
  • Hvordan gjennomføre brukermedvirkning? v/Universell Utforming A/S
  • Hva sier loven? v/Universell Utforming A/S
  • Diskusjon og spørsmål
  • 1200: Avslutning

Med forbehold om endringer

 

Påmelding til kurs den 12. mars om offentlige anskaffelser og universell utforming

Påmelding kurs 12. mars 2019 om offentlige anskaffelser og universell utforming