Kurs om offentlige anskaffelser og universell utforming

23. mai kl. 09:00-12:00


Offentlige anskaffelser er en stor markedssektor i det norske samfunnet, og en viktig kanal for sikre universell utforming av produkter og tjenester som kjøpes av det offentlige. Prosessen med å gjennomføre offentlige anskaffelser er omfattende. I dette kurset lærer du hvordan man skal ivareta universell utforming i alle deler av prosessen, hva slags krav man skal stille, hvordan kontrollere at det man har kjøpt er universelt utformet og annet. Det har vært stor interesse for dette kurset, som vi nå setter opp igjen.

Hånd som peker på elektronisk knapp

Målgruppe: Kurset er relevant for alle som arbeider med offentlige anskaffelser, spesielt på bestillersiden, men også leverandører og andre interesserte.

Tid: Torsdag 23. mai kl 09:00-12:00

Sted: Universell utforming AS, Arbeidersamfunnets plass 1, 8. etasje inngang fra Torggata

Pris:  Kr. 3000,-, I prisen inngår kurshefte.

Påmelding: Nederst på denne siden. Påmeldingsfrist 5 dager før kurset. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

 

Program:

  • 09:00 Velkommen
  • Hva er universell utforming? Kort innføring i terminologi. v/Universell Utforming A/S
  • Om anskaffelsesprosessen. v/Universell Utforming AS
  • Hvordan tar man høyde for universell utforming under hele prosessen? v/Universell Utforming A/S
  • Hvordan gjennomføre brukermedvirkning? v/Universell Utforming A/S
  • Hva sier loven? v/Universell Utforming A/S
  • Diskusjon og spørsmål
  • 1200: Avslutning

Med forbehold om endringer

 

Påmelding til kurs den 23. mai om offentlige anskaffelser og universell utforming

Påmelding kurs 23. mai 2019 om offentlige anskaffelser og universell utforming