Kurs om universell utforming i reisekjeden

11. juni 2019


Reisekjeden er prosessen fra man planlegger en reise, bestiller billett, reiser til stasjonen eller flyplassen, bruker et eller flere transportmidler, og ankommer destinasjonen. For personer med nedsatt funksjonsevne, eldre og andre er det viktig at alle leddene i denne reisekjeden er tilgjengelige i så stor grad som mulig. Derfor er universell utforming i hele reisekjeden nødvendig for å sikre at alle som reiser med offentlig passasjertransport skal ha størst mulig forutsigbarhet. Transport er et av våre satsingsområder og Universell Utforming AS har utviklet nettressursen Veileder for universell utforming i maritim passasjertransportDette kurset tar opp kravene og løsningene for universell utforming i reisekjeden.

 

 

Målgruppe: Kurset er relevant for alle som arbeider med offentlige transport, spesielt på bestillersiden, men også leverandører og andre interesserte, samt brukere av offentlig passasjertransport.

Tid: Tirsdag 11. juni kl 09:00-12:00

Sted: Universell utforming AS, Storgaten 17, 0184 Oslo, inngang fra Pløens gate.

Pris:  Kr. 3000,-, I prisen inngår kurshefte.

Påmelding: Nederst på denne siden. Påmeldingsfrist 5 dager før kurset. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

 

Program:

  • 09:00 Velkommen
  • Hva er universell utforming? Kort innføring i terminologi. v/Universell Utforming A/S
  • Gjeldende lovgivning for universell utforming i passasjertransport. v/Universell Utforming A/S
  • Om universell utforming i reisekjeden – utfordringer og løsninger. v/Universell Utforming AS
  • Hvordan tar man høyde for universell utforming under hele prosessen? v/Universell Utforming A/S
  • Diskusjon og spørsmål
  • 12:00: Avslutning

Med forbehold om endringer

 

Påmelding til kurs 11. juni om universell utforming i reisekjeden

Påmelding kurs 11. juni 2019 om universell utforming i reisekjeden