Kurs om universell utforming av lydmiljøet i skoler


Universell Utforming AS gjennomfører i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund, NTNU og Brekke & Strand akustikk kurs om universell utforming og lydmiljø i skoler den 27. februar 2019, se nedenstående program.

Kurset er fulltegnet, men deltakere som ønsker kan følge kurset gjennom strømming via denne linken:

Hensikten med kurset er å gi økt kompetanse om universell utforming knyttet til lyd og akustikk, samt bidra til kunnskap om hvordan lydmiljøet i skoler kan forbedres. Et godt lydmiljø vil bidra til bedre læringsforhold og mulighet for større grad av likeverdig deltakelse. Kurset er en del av et prosjekt som omhandler å utarbeide en veileder for oppgradering av lydmiljø i skoler og kurset er basert på det faglige innholdet i veilederen.

Universell utforming av lydmiljøet i skoler

Målgruppe:    Alle som har noe med bruk, drift, utforming og oppgradering av skolebygg

NB! Seminaret vil bli streamet.

 

Innhold:      Krav og betydningen av et godt lydmiljø, kartlegging av lydmiljø og    utførelse av tiltak, samt erfaringer fra Oslo og Ski kommune.
Tid: 27. februar 2019                   Kl. 08.30 – 15.00
Sted: Hørselshemmedes landsforbund (HLF), Brynsveien 13, 1. etasje, Oslo
Program
08.30 Registrering og kaffe/te
09.00 Åpning av seminaret v/ Trine Presterud, Universell Utforming AS
09.15 Negative virkninger av støy på helse og læring v/ Gunn Marit Aasvang,  Folkehelseinstituttet
09.45 Hva kjennetegner et godt lydmiljø? v/Marte Oppdal Vale,                  Hørselshemmedes Landsforbund
10.25 Pause
10.40 Krav knyttet til lydmiljø i undervisningsbygg v/ Shilan Nori, Universell Utforming AS
11.00 Hvordan kartlegge status? v/Tore Moen, Brekke & Strand Akustikk AS Hvordan analysere nåsituasjonen?
11.45 Lunsj
12.30 Eksempler på tiltak for forbedret romakustikk og demping av støy  v/Tore Moen, Brekke & Strand Akustikk AS
Hvilke tiltak finnes? Hvordan vurdere og prioritere tiltak?
13.10 Hvordan velge riktig lydteknisk utstyr? v/Morten Langrind, Briskeby videregående skole AS
13.40 Pause
13.55 Erfaring fra oppgradering av lydmiljøet i Osloskoler v/Thor Arne  Jørgensen  Undervisningsbygg, Oslo kommune og Universell Utforming AS
14.15 Erfaringer fra Hebekk skole i Ski kommune v/Ole-Harald Gystad og André Iversen
14.35 Eksempel på lavterskel måling og utbedring v/Arne Vik, NTNU
14.50 Driftsrutiner og god praksis v/Trine Presterud, Universell Utforming AS
15.00 Slutt

 

 

Med forbehold om endringer