Kurs Universell utforming – hva er lov? Lovgivning i universell utforming

18. juni kl. 09:00-12:00


Universell utforming er prinsippet om likeverdig tilgang til noe, for eksempel bygninger, transport eller IKT, for alle. Krav til universell utforming gis i dag i norsk og internasjonal lovgivning, veiledninger, håndbøker og standarder. Det er et hierarki mellom disse krav typene, der lovene rangerer høyest, mens standarder og håndbøker spesifiserer og utdyper kravene i lovene. Kurset gir en innføring i lovgivningen på de områdene der universell utforming er relevant, både overordnet lovgivning og sektorlovgivning.

Målgruppe: Offentlig ansatte, aktører innen bygg, transport, IKT, tjenester og andre.

Tid: 18. juni 2019 kl. 09:00-12:00

Sted: Universell Utforming AS Storgaten 17, 0184 Oslo, inngang fra Pløens gate.

Pris: Kr 3000. I prisen inngår kurshefte.

Påmelding: Nederst på denne siden. Påmeldingsfrist 5 dager før kurset. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

 

Program

Kl. 09:00 Velkommen

Terminologi: tilrettelegging, tilgjengelighet og universell utforming v/Universell Utforming AS

Tilgjengelighets- og antidiskrimineringslovgivning i Norge og EU v/Universell Utforming AS

Temalovgivning v/Universell Utforming AS

  • – Byggverk
  • – Arbeidsliv
  • – Utdanning
  • – Helse
  • – Transport
  • – Informasjons- og kommunikasjonsteknologi
  • – Tjenester
  • – Offentlige anskaffelser

Spørsmål og diskusjon

12:00 Avslutning

Med forbehold om endringer.

 

Påmelding til kurs 18. juni Universell utforming – hva er lov? Lovgivning i universellutforming.

Påmelding kurs 18. juni Universell utforming - hva er lov? Lovgivning i universell utforming