Kurs


Universell Utforming AS holder kurs og foredrag om fagområdet universell utforming. Vi tilpasser alle vår kurs til ønsket tema og målgruppe, og gjør vårt beste for å skape engasjement og spre kunnskap om faget. Vi holder en rekke kurs som har spesifikke detalj-tema, samt forskjellige overordnede kurs om universell utforming.

 


Kommende kurs – høsten 2018


Universell utforming og offentlige anskaffelsertirsdag 9. oktober 2018 klokka 13.00-16.00

Kontraster, farger og beregning av luminanskontrast onsdag 10. oktober 2018 klokka 13.30-16.30

Hva bør vektlegges i arkitektkonkurranser hvor universell utforming er et av kriteriene? Eksempel skolebygg – Dato kommer

Kurs/Webinar: TEK17 og endringer knyttet til universell utforming – Datoer kommer

 

 


Tidligere kurs (utvalg)Kontraster, farger og beregning av luminanskontrast nov. 2017 og jan. 2018


Dette var et praktisk kurs for dem som ville lære mer om kontraster, farger og beregning av luminanskontrast. Det var foredrag ved Trine Presterud, Universell Utforming AS, Dagny Thurmann-Moe, Dagny Fargestudio AS og Therese Sandem, NCS Norwegian Colour Senter AS. Etter dette fikk deltakerne oppgaver der de kunne øve seg på å beregne luminanskontraster ved bruk av ulike fargesammensetninger, og ble vist ulike måleverktøy.

 


Universell utforming av skolebygg feb. 2017


På seminaret ble det holdt flere foredrag om tiltak for akustikk og lysforhold som forbedrer læringsmiljøet. En stor takk til alle forelesere og deltakere for en vellykket dag!

 


Adkomstløsninger og veifinning 25.10.2016


I samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund holdt vi kurs om adkomstløsninger og veifinning.