Kurs


Universell Utforming AS holder kurs og foredrag om fagområdet universell utforming. Vi tilpasser alle vår kurs til ønsket tema og målgruppe, og gjør vårt beste for å skape engasjement og spre kunnskap om faget. Vi holder en rekke kurs som har spesifikke detalj-tema, samt forskjellige overordnede kurs om universell utforming.

 


Kommende kurs – høsten 2017

Hva bør vektlegges i arkitektkonkurranser hvor universell utforming er et av kriteriene? Eksempel skolebygg – Ny dato kommer

Uteområder – sosiale møteplasser  – Ny dato kommer

Kontraster, farger og beregning av luminanskontrast –Ny dato kommer

Kurs/Webinar: TEK17 og endringer knyttet til universell utforming –Nye datoer kommer

 


Tidligere kursUNIVERSELL UTFORMING AV SKOLEBYGG 08.02.2017


På seminaret ble det holdt flere foredrag om tiltak for akustikk og lysforhold som forbedrer læringsmiljøet. En stor takk til alle forelesere og deltakere for en vellykket dag!

 


ADKOMSTLØSNINGER OG VEIFINNING 25.10.2016


I samarbeid med Norske Arkitekters Landsforbund holdt vi kurs om adkomstløsninger og veifinning.