Kurs


Universell Utforming AS holder kurs og foredrag om fagområdet universell utforming. Vi tilpasser alle vår kurs til ønsket tema og målgruppe, og gjør vårt beste for å skape engasjement og spre kunnskap om faget. Vi holder en rekke kurs som har spesifikke detalj-tema, samt forskjellige overordnede kurs om universell utforming.

 

Kommende kurs – vår 2019

 

Totimers kurs om universell utforming av uteområder

Tid: Onsdag 15. mai 2019 kl. 14.00-16.00

Tid: Torsdag 16. mai 2019 kl. 10.00-12.00

 

Kurs i universell utforming og offentlige anskaffelser

Tid: Torsdag 23. mai kl 09:00-12:00

 

Kurs om universell utforming i reisekjeden

Tid: Tirsdag 11. juni kl. 09:00-12:00 i Oslo

 

Kurs i fargebruk og krav til kontraster i bygg og uteområder

Onsdag 12. juni 2019 kl.  14.00–17.00 i Oslo

 

Universell utforming – hva er lov? Kurs i lovgivning på området universell utforming

Tirsdag 18. juni kl. 09:00-12:00 i Oslo

 


Tidligere kurs (utvalg)

Universell utforming og offentlige anskaffelser – tirsdag 12. mars 2018


Kontraster, farger og beregning av luminanskontrast nov. 2017 og jan. 2018

Dette var et praktisk kurs for dem som ville lære mer om kontraster, farger og beregning av luminanskontrast. Det var foredrag ved Trine Presterud, Universell Utforming AS, Dagny Thurmann-Moe, Dagny Fargestudio AS og Therese Sandem, NCS Norwegian Colour Senter AS. Etter dette fikk deltakerne oppgaver der de kunne øve seg på å beregne luminanskontraster ved bruk av ulike fargesammensetninger, og ble vist ulike måleverktøy.

 


Universell utforming av skolebygg feb. 2017

På seminaret ble det holdt flere foredrag om tiltak for akustikk og lysforhold som forbedrer læringsmiljøet. En stor takk til alle forelesere og deltakere for en vellykket dag!

 


Adkomstløsninger og veifinning 25.10.2016