Les vår kronikk i Dagsavisen om universell utforming av skoler

Lagt ut 11. juni 2018


Dagsavisen publiserte den 11. juni 2018 en kronikk av Universell Utforming AS som tar utgangspunkt i vår rapport «Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker». Kronikken kan leses her: https://www.dagsavisen.no/nyemeninger/det-handler-også-om-skolebygg-1.1155514.

Du kan lese mer om rapporten og laste den ned her: http://universellutforming.org/rapport-om-universell-utforming-av-skoler-for-elever-med-kognitive-og-sensoriske-vansker-2/.