Les vår kronikk i Dagsavisen om universell utforming av skoler

Lagt ut 11. juni 2018


Dagsavisen publiserte den 11. juni 2018 en kronikk av Universell Utforming AS som tar utgangspunkt i vår rapport «Universell utforming av skoler for elever med kognitive og sensoriske vansker».