Nye ansatte i Universell Utforming AS

Lagt ut 4. april 2019

To nye medarbeidere er kommet på plass!


 

 

 

Helle Toft er utdannet ergoterapeut og har lang erfaring fra Jernbaneverket/Bane NOR med ansvar for rådgivning innen universell utforming av publikumsområdene på togstasjonene.

Helle har også lang erfaring som ergoterapeut i kommunal sektor hvor hun jobbet med hjelpemiddelformidling, rehabilitering, tilrettelegging av bolig og rådgivning om universell utforming i kommunale byggeprosjekter.

 

 

Sigrid Skavlid har mastergrad i ledelse med spesialisering innen kommunikasjon.

Hun har lang arbeidserfaring innen digitalisering, nettløsninger, offentlige anskaffelser, tilskuddsforvaltning, kommunikasjon og universell utforming.

Som nettredaktør og prosjektleder jobbet Sigrid med ulike digitale løsninger og formidling. Videre har hun arbeidet flere år ved Statens kompetansesenter for deltakelse og tilgjengelighet (Deltasenteret) i Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) med universell utforming av IKT som fagfelt.