UUas fikk støtte til fire prosjekter fra Bufdir

Lagt ut 13. mars 2019


Universell Utforming AS har mottatt tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) for til fire ulike projekter:

1. Virtuelt visningshjem – Nettressurs for universell utforming av hverdags- og velferdsteknologi i et hjem.
Sammen med Karde skal vi lage en nettressurs i form av et virtuelt «hjem»for velferdsteknologi til bruk for kommuner eller privatpersoner. Vi skal også utvikle dokumentasjon om tekniske løsninger innen velferdsteknologi.

2. Videreføring av prosjektet «Betydningen av godt lydmiljø og hvordan vi kan forbedre lyd– og hørselsmiljø i undervisningsbygg.»
Målet med videreføring av prosjektet er å utføre en praktisk test av veilederen med målgruppene og utvikle en plattform tilpasset målgruppenes behov for kunnskap og
veiledning.

3. Videreføring av prosjekt «Veileder for universell utforming i maritim passasjertransport» 
Her skal vi viderutvikle krav til fartøyer og sjekkliste for universell utforming av farttøy samt infrastruktur, og infrastruktur, tillegg til en engelsk utgave av veilderen.

4. Opplever elever med kognitive og sensoriske vansker at det fysiske miljøet påvirker læringsmulighetene deres? Erfaringer fra elever og deres nærpersoner. Dette er også en videreføring av et tidligere projekt. Her skal vi intervjue elever med slike vansker og deres nærpersoner for å undersøke om de opplever at det fysiske skolemiljøet påvirker elevenes læringsmuligheter.