Rammeavtaler og større oppdrag


Statsbygg
Rammeavtale for Statsbygg – vurdering av nødvendige tiltak i eksisterende bygg og oppdatering av bygg i programmet ”Bygg for alle”.

Sauda kommune
Rammeavtale for gjennomføring av uavhengig kontroll med tanke på universell utforming.

Undervisningsbygg
Kartlegging av alle Oslo-skolene i samarbeid med Sweco Norge og Arkitektpartner AS, 2016.

(mer…)


Kvalitetssikring av planløsninger


 • Vigrestad barnehage
  Oppdragsgiver: Hå kommune
  Kvalitetssikring av planløsninger og utomhusplan, 2017
 • Stadionkvartalet BT3
  Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum AS
  Kvalitetssikring av plantegninger til nytt boligbygg i Mjøndalen, 2016.
 • Grenselunden
  Oppdragsgiver: Seltor AS
  Kvalitetssikring av plantegninger til nytt boligbygg på Ensjø i Oslo, 2016
 • Skovly Vest
  Oppdragsgiver: Plus Arkitektur
  Kvalitetssikring av plantegninger til nytt bolig- og næringsbygg, 2016.

(mer…)


Tilstandskartlegging


Kongsvold Fjeldstue
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak, 2016.

Oslo Bispegård
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak, 2016.

Eidsvollsbygningen 1814
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak, 2015.

(mer…)


Rådgivning


 • Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL)
  Oppdragsgiver: Haandverkerne AS
  Måling av luminanskontrast i trapper, 2017
 • Kongsvinger ungdomsskole
  Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune
  Kvalitetssikring og rådgivning av universell utforming, 2017
 • Moholt bibliotek
  Oppdragsgiver: MDH Arkitekter SA
  Rådgivning vedrørende planløsninger og interiør, 2017
 • Lillehammer videregående skole
  Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS
  Rådgivning vedrørende taktil merking og bruk av ledende elementer, 2016
 • Haugenstua skole
  Oppdragsgiver: Kulturetaten
  Rådgivning vedrørende ny markering av glassvegger- og dører, 2016

(mer…)


Uavhengig kontroll


Nye Folkets Hus i Sauda
Oppdragsgiver: Sauda kommune
Uavhengig kontroll av prosjektering med tanke på universell utforming, 2016.

Lambda – Nytt Munch museum
Oppdragsgiver: Kultur- og Idrettsbygg Oslo KF
Uavhengig kontroll av prosjektering for heiser og rulletrapper med tanke på universell utforming, 2016.

GG-hallen SiÅs idrett
Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS
Uavhengig kontroll på utførelse med tanke på universell utforming – ny treningshall i Ås kommune, 2016.

(mer…)


Foredrag / kurs


Et utvalg av foredrag/kurs vi har holdt:

 • Øvre Romerike Prosjektering
 • Avinor
 • Safe Deck Norge AS
 • Fornebudagene 2015
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Interiørarkitekter i NIL
 • Plus Arkitektur

(mer…)


Seminarer


 • «Praktisk seminar om universell utforming i plan- og byggesaksarbeid»
  Arrangert i Sandnes av Universell Utforming AS med støtte fra Husbanken 
  April 2017
 • «Universell utforming av skolebygg – tiltak for akustikk og lysforhold som forbedrer læringsmiljøet, og kartlegging av skolebygg»
  Seminar med befaring på Kuben yrkesarena i Oslo. Arrangert av Universell Utforming AS i samarbeid med Undervisningsbygg Oslo KF og Hørselshemmedes Landsforbund 
  Februar 2017 (mer…)

Prosjektering


 • Norges Handikapforbund Oslo
  Interiørarkitekt: Universell Utforming AS v/Elin Vang Kristiansen
  Vår medarbeider Elin Vang Kristiansen har vært interiørarkitekt for Norges Handikapforbund, 2016.

Foto: Berg Studio

(mer…)