Foredrag / kurs

Lagt ut 4. januar 2017


Et utvalg av foredrag/kurs vi har holdt:

 • Øvre Romerike Prosjektering
 • Avinor
 • Safe Deck Norge AS
 • Fornebudagene 2015
 • Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • Interiørarkitekter i NIL
 • Plus Arkitektur

 • Archus arkitekter AS
 • Alta kommune
 • Skanska
 • Multiconsult
 • Norsk designråd – Innovation for All
 • BackeGruppen (4 foredrag)
 • NAV
 • DnB
 • Kinnarps
 • Standard Norge
 • TEKNA, sivilingeniørforeningen (8 foredrag)
 • Aust-Agder fylkeskommune (2 dagers kurs)
 • Kunsthøgskolen i Bergen
 • Høgskolen i Oslo, ergoterapiutdanningen
 • Troms fylkeskommune
 • Oslo kommune; Omsorgsbygg Oslo KF, Samferdselsetaten, Velferdsetaten og Trafikketaten (ledergruppen)