Rådgivning

Lagt ut 4. april 2012


 • Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL)
  Oppdragsgiver: Haandverkerne AS
  Måling av luminanskontrast i trapper, 2017
 • Kongsvinger ungdomsskole
  Oppdragsgiver: Kongsvinger kommune
  Kvalitetssikring og rådgivning av universell utforming, 2017
 • Moholt bibliotek
  Oppdragsgiver: MDH Arkitekter SA
  Rådgivning vedrørende planløsninger og interiør, 2017
 • Lillehammer videregående skole
  Oppdragsgiver: Veidekke Entreprenør AS
  Rådgivning vedrørende taktil merking og bruk av ledende elementer, 2016
 • Haugenstua skole
  Oppdragsgiver: Kulturetaten
  Rådgivning vedrørende ny markering av glassvegger- og dører, 2016

 • Munkerud skole
  Oppdragsgiver: Kulturetaten
  Rådgivning vedrørende markering av søyler, 2016
 • Fornebu senter
  Oppdragsgiver: Work AS
  Rådgivning vedrørende skilting av publikumsområder på kjøpesenteret, 2014
 • Veileder for nytt byggtil ULOBA
  Oppdragsgiver: Assistanse nye eiendommer AS
  Utarbeidelse av veileder for universell utforming av nytt bygg, 2011
 • Steen & Strøm kjøpesentre
  Oppdragsgiver: Steen & Strøm
  Utarbeidet premisser for universell utforming,
 • Barnehage i Vestby
  Oppdragsgiver: Vestby kommune
  Utforming av universell utforming i barnehage
 • Strategisk plan for Boligbygg
  Oppdragsgiver: Oslo kommune
  Rådgiver ved utforming av strategisk plan.
 • Utforming av uteområdet ved USA sin ambassade
  Oppdragsgiver: Landskapsarkitekt Østengen & Bergo AS
  Kvalitetssikring og rådgivning knyttet til utforming av ledelinjer.
 • Utforming av Bogstadveien i Oslo
  Oppdragsgiver: Bjørbekk og Lindheim
  Kvalitetssikring og rådgivning knyttet til utforming av vei, parkering og kryssområde