Kvalitetssikring av planløsninger

Lagt ut 2. april 2012


 • Vigrestad barnehage
  Oppdragsgiver: Hå kommune
  Kvalitetssikring av planløsninger og utomhusplan, 2017
 • Stadionkvartalet BT3
  Oppdragsgiver: Vestaksen Sentrum AS
  Kvalitetssikring av plantegninger til nytt boligbygg i Mjøndalen, 2016.
 • Grenselunden
  Oppdragsgiver: Seltor AS
  Kvalitetssikring av plantegninger til nytt boligbygg på Ensjø i Oslo, 2016
 • Skovly Vest
  Oppdragsgiver: Plus Arkitektur
  Kvalitetssikring av plantegninger til nytt bolig- og næringsbygg, 2016.

 • Holmestand jernbanestasjon i fjell
  Byggherre: Jernbaneverket
  Kvalitetssikring av jernbanestasjon og kollektivterminal.
 • Risenga Terrasse
  Byggherre: Veidekke Eiendom AS
  Kvalitetssikring av planer med tanke på universell utforming, i boligkompleks i Asker.
 • Skatteetaten
  Byggherre: Entra Eiendom AS
  Rehabilitering av næringseiendom. Kvalitetssikring av forhold som har betydning for universell utforming og utarbeidet notat i forbindelse med leveringsbeskrivelse.
 • Diakonhjemmet i Oslo
  Oppdragsgiver OPAK
  Kvalitetssikring av plan og utførelse.
 • Kulur barnehager
  Byggherre: Kulur barnehage stiftelse
  Nybygging av 4 barnehager. Rådgivere i planleggingsprosessen og utarbeidet notat om forhold som har betydning for universell utforming. Skal bistå arkitekt med fargesetting av bygget for å sikre at krav til luminanskontrast vil bli ivaretatt.