Prosjektering

Lagt ut 1. april 2012


 • Norges Handikapforbund Oslo
  Interiørarkitekt: Universell Utforming AS v/Elin Vang Kristiansen
  Vår medarbeider Elin Vang Kristiansen har vært interiørarkitekt for Norges Handikapforbund, 2016.

Foto: Berg Studio

 • Briskeby skole og kompetansesenter
  Byggherre: Hørselshemmedes Landsforbund
  Deltar i prosjekteringsgruppen for rehabilitering og utbygging av Briskeby skole og kompetansesenter. Ansvarlig interiørarkitekt for fast inventar og kvalitetssikrer av universell utforming.
 • Hurdal syn- og mestringssenter
  Byggherre: Norges Blindeforbund
  Bistår arkitekt med fargesetting av bygget for å sikre at krav til luminanskontrast blir ivaretatt. Bistår med interiørprosjektering.
 • Conrad Svendsen senter
  Er en del av Stiftelsen Signo og tilbyr bo-, omsorgs- og rehabiliteringstilbud for døve
  Ansvarlig interiørarkitekt og kvalitetssikrer av universell utforming.
 • Frogner hovedgård Skien
  Oppdragsgiver: Statsbygg region sør
  Prosjektering av inngangsrampe til verneverdig bygg. Tilrettelegge bygget for bevegelseshemmede.
 • Øko-solhus
  Fargesetting av bygget for å sikre at krav til luminanskontrast blir ivaretatt.