Rammeavtaler og større oppdrag

Lagt ut 4. januar 2017


Statsbygg
Rammeavtale for Statsbygg – vurdering av nødvendige tiltak i eksisterende bygg og oppdatering av bygg i programmet ”Bygg for alle”.

Sauda kommune
Rammeavtale for gjennomføring av uavhengig kontroll med tanke på universell utforming.

Undervisningsbygg
Kartlegging av alle Oslo-skolene i samarbeid med Sweco Norge og Arkitektpartner AS, 2016.

Direktoratet for byggkvalitet
Utvikling av et web-basert kursopplegg innenfor universell utforming for prosjekterende. Utvikles i samarbeid med Funka Nu AB.