Seminarer

Lagt ut 4. januar 2017


 • «Praktisk seminar om universell utforming i plan- og byggesaksarbeid»
  Arrangert i Sandnes av Universell Utforming AS med støtte fra Husbanken 
  April 2017
 • «Universell utforming av skolebygg – tiltak for akustikk og lysforhold som forbedrer læringsmiljøet, og kartlegging av skolebygg»
  Seminar med befaring på Kuben yrkesarena i Oslo. Arrangert av Universell Utforming AS i samarbeid med Undervisningsbygg Oslo KF og Hørselshemmedes Landsforbund 
  Februar 2017
 • «Adkomstløsninger og veifinning»
  Arrangert av Universell Utforming AS i samarbeid med NAL (Norske Arkitekters Landsforbund), og med støtte fra Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
  Oktober 2016
 • «Installere heis og oppnå trinnfri tilgjengelighet i eksisterende boligbygg»
  Seminar med befaring i Oscars gate 82 der det er etterinstallert heis 
  Arrangert av Universell Utforming AS i samarbeid med Husbanken 
  Juni 2016
 • «Universell utforming: Fagseminar om lys, kontraster og akustikk»
  Praktisk seminar med workshop og befaring i Hamar kulturhus 
  Universell Utforming AS i samarbeid med Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet  
  November 2015
 • «Universell utforming og oppgradering av uteområder»
  Praktisk seminar med workshop og befaring i Svarttjern borettslags oppgraderte uteområder 
  Arrangert av Universell Utforming AS i samarbeid med Husbanken 
  September 2015
 • «Universell utforming av eksisterende bygg»
  Februar 2015
 • «Universell utforming av uteområder»
  November og desember 2014
 • «Universell utforming – bra for alle, lønnsomt for mange!»
  Mai 2013
 • «Universell utforming i eksisterende bygg – et konkurransefortrinn?»
  Februar 2012
 • «Universell utforming – Nyttig detaljkunnskap om gode løsninger»
  Mars 2011
 • «Universell utforming – betydning og konsekvenser ved nytt lovverk»
  September 2010
 • «Universell utforming – fra visjon til handling. Hvilket verktøy finnes?»
  September 2009