Tilstandskartlegging

Lagt ut 3. april 2012


Kongsvold Fjeldstue
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak, 2016.

Oslo Bispegård
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak, 2016.

Eidsvollsbygningen 1814
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak, 2015.

Høgskolen i Nesna
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak, 2014.

Oslo Tinghus
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak, 2014.

Svalbard Forskningspark
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak, 2014.

Sametinget
Oppdragsgiver: Sametinget
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak, 2013/2014.

Sparebank1 Eiendom
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak.

Lillestrøm Torg, kjøpesenter
Oppdragsgiver: Steen og Strøm
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak.

Amanda storsenter Haugesund
Oppdragsgiver: Steen og Strøm
Kartlegging og utarbeidelse av forslag til tiltak

Helsedirektoratet og Statens vegvesen
Oppdragsgiver Entra Eiendom AS
Vurdering av nødvendige utbedringstiltak i byggene.

Oslo rådhus
Oppdragsgiver: Oslo kommune, Rådhusets forvaltningstjeneste
Kartlegging og forslag til tiltak vedrørende universell utforming.

Jevnaker storgate, rådhus, bibliotek og kulturkjeller
Oppdragsgiver: Jevnaker kommune
Kartlegging og forslag til tiltak vedrørende universell utforming.

Svalbard kirke, Longyearbyen
Oppdragsgiver: Statsbygg
Kartlegging og utarbeidelse av forslag for tiltak, 2003.