Praktisk seminar i Trondheim den 14. juni

Tema: Parker, uteområder, drift, vedlikehold, samt plan- og byggesak


Universell utforming er et fagfelt som er i stadig utvikling og hvor faglig påfyll og forståelse av brukernes behov står sentralt.


Tid: Onsdag 14. juni kl. 09:00 – 16:00
Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127A, 7031 Trondheim
Målgruppe: Alle som jobber med forvaltning, drift og vedlikehold, arkitekter, rådgivere, prosjekt- og prosjekteringsledelse, entreprenører og personer fra råd, brukerorganisasjoner og andre interesserte.
Pris: kr 800 + mva. Inkluderer lunsj. (Studentpris kr 350 + mva)
Påmeldingsfrist: 06.06.2017

https://cdn-wpm2.redink.digital/wp-content/uploads/sites/27/2016/04/72e9e658-27c2-49e6-b2c8-688b3469606c_largeimage-771x514.jpg
Finalebanen i Trondheim, Foto: Trondheim kommune

 

Forenklet program:

Felles – Introduksjon til temaet universell utforming
Universell utforming ved drift, vedlikehold og rehabilitering Universell utforming i plan- og byggesak
Felles – Universell utforming av uterom
Felles befaring til Finalebanen og uteområdene ved St. Olavs Hospital

PROGRAM  

Registrering med kaffe/te fra kl 08:30
Velkommen kl 09:00

Introduksjon til temaet universell utforming – Felles 

Trine Presterud, faglig leder, Universell Utforming AS
Hva er universell utforming?
Eksempler på god universell utforming i bygg og uteområder.
Hva sier FN-konvensjonen og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om universell utforming?
Hvordan er universell utforming forankret i Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift?
Norske standarder om universell utforming

Hvordan navigerer blinde og personer med nedsatt syn seg i bygg og uteområder?
Nina F. Øyan, Norges blindeforbund, Sør-Trøndelag

Pause med forfriskninger

 

Universell utforming ved drift, vedlikehold og rehabilitering  – parallellsesjon 1 

Kl 10:30

Drift og vedlikehold av uteområder

Trine Presterud, faglig leder, Universell Utforming AS
Praktiske råd og gode eksempler
Presentasjon av prosjekter
Spørsmål og svar

Drift og vedlikehold av bygg
Stig Wathne, Stavanger kommune
Praktiske råd og gode eksempler
Presentasjon av prosjekter
Spørsmål og svar
Lunsj kl 12:00

 

Universell utforming i plan- og byggesak – parallellsesjon 2 

Kl 10:30

Universell utforming i kommuneplan, reguleringsplaner og byggesaker
Karen-Anne Noer, rådgiver, Universell Utforming AS
Overordnet planlegging. Reguleringsplaner – hvilke krav kan stilles?
Byggesaker
Brukermedvirkning
Kvalitetssikring av plantegninger
Veiledere

Innlegg fra Byplankontoret i Trondheim
Solveig Dale, rådgiver, Trondheim kommune
Grep i plan som legger til rette for gode løsninger. Eksempler fra Trondheim kommune.

Uavhengig kontroll av universell utforming
Ingvild Gutubø Håkonseth, rådgiver, Universell Utforming AS
Kommunenes mulighet til å kreve uavhengig kontroll i byggesaker.
Hvorfor uavhengig kontroll av universell utforming?
Erfaringer fra gjennomførte kontroller.

Tilsyn med universell utforming i byggesak
Odd Morten Hansen, leder tilsyn, Trondheim kommune
Hvorfor tilsyn av universell utforming i byggeprosjekter?
Ansvar for universell utforming i byggesaker.
Bruk av IKT-verktøy i tilsynsarbeidet.
Erfaringer fra gjennomførte tilsyn.
Lunsj kl 12:15

 

Universell utforming av uterom – Felles 

kl 13:00
Finalebanen
Elisabeth Schøttler, landskapsarkitekt, Trondheim kommune
Om prosess og løsninger og hvordan parken fungerer i dag.

St. Olavs Hospital
Trond Heggem, landskapsarkitekt, Agraff arkitekter
Prosjekterende landskapsarkitekt. Om prosess og løsninger.

Brukermedvirkning og erfaringer fra bruk av uteområder.
Kristian Lian, Norges Handikapforbund
Praktiske råd og gode eksempler.

 

Felles befaring til Finalebanen kl 14:40 ​​​​​​

Praktisk tilnærming til forståelse av brukerbehov – deltakerne får prøve rullestol, briller som simulerer ulike synsnedsettelser, og ørepropper/-klokker for å oppleve nedsatt hørsel.

 

Felles befaring til uteområdene ved St. Olavs Hospital kl 15:30

 

Kl 16:00 Slutt på felles befaring. Befaring på egenhånd til andre parker i Trondheim

Med forbehold om endringer i programmet.

 

Pris (inkludert lunsj): Kroner 800 + mva. (Studentpris kr 350 + mva.)
Påmeldingsfrist: 06.06.2017
Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.