Praktisk seminar: Installere heis og oppnå trinnfri tilgjengelighet i eksisterende boligbygg


Logoer

Praktisk seminar: Installere heis og oppnå trinnfri tilgjengelighet i eksisterende boligbygg

Her kan du få svar på spørsmålene:

Hvordan komme i gang? Hvordan få til en god prosess? Hvordan få til et godt resultat, både estetisk, økonomisk og helsemessig? Hvordan sikre tilgjengelighet til boligen?
Er det økonomisk lønnsomt å installere heis i eksisterende leilighetsbygg?

Som case har vi valgt å bruke Oscars gate 82 som ligger på Frogner i Oslo. Leilighetsbygget er fra 1800-tallet, har 5 etasjer og er satt opp på riksantikvarens gule liste. På grunn av dette var det ikke mulig å knytte en heis til bygget fra utsiden og det viste seg at kravene om universell utforming skulle bli vanskelig å tilfredsstille. Sameiet har mottatt støtte til forprosjekt og støtte til gjennomføring av prosjektet fra Husbanken og fått bidrag fra Velferdsetaten. Løsningen ble en heis med sjakt ned gjennom taket via et gammelt og slitt takvindu.

 

Oscarsgate 82 og eksempel på heis i trapperom. Foto: Euroheis

Oscarsgate 82 og andre eksempler på heis i trapperom. Foto: Euroheis

 

Arrangør: Universell Utforming AS i samarbeid med Husbanken
Sted: Ingeniørenes Hus Møtesenter, Kronprinsens gate 17,  0251 Oslo
Tid: 21. juni 2016, kl 0900-1430
Målgruppe: Arkitekter, kommunale planleggere og byggesaksbehandlere, byggherrer, entreprenører,
leverandører, representanter fra interesseorganisasjoner, kommunale råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne og andre interesserte.
Pris: Seminaravgift inkludert lunsj er kroner 800 + merverdiavgift
Frist: Påmeldingsfrist 17. juni 2016

Oppmøte, registrering og kaffe fra 08:30

Programstart klokken 0900!
Velkommen ved faglig leder Trine Presterud i Universell Utforming AS

Hvorfor tilgjengelige boliger i Oslo?
Geir Lippestad, Byråd for næring og eierskap, Oslo kommune       

Muligheter for tilskudd til installasjon av heis og oppgradering av boliger
Sigbjørn Spurkeland, Husbanken   

CASE: OSCARSGATE 82

Presentasjon av case
Bjørn M. Eggen, Euroheis

Prosess og resultat
Ola Ulset, arkitekt og pådriver

Praktisk gjennomføring
Bjørn M. Eggen, Euroheis
Asbjørn Davidsen, Ivar Bråthen Mekaniske

Andre eksempler på heis-installasjoner
Asbjørn Davidsen, Ivar Bråthen Mekaniske

Lunsj ca kl 12.00

Flere eksempler på heis-installasjoner
Sigbjørn Spurkeland, Husbanken

Befaring – forflytning til Oscarsgate 82
Bjørn M. Eggen, Euroheis
Asbjørn Davidsen, Ivar Bråthen Mekaniske
Rådgivere fra Universell Utforming AS                                                                                            

Oppsummering
Universell Utforming AS

Slutt kl 14.30

Med forbehold om endringer i programmet.

Pris inkludert lunsj: Kroner 800 + mva

Påmeldingsfrist: 17. juni 2016
Avbestilling etter påmeldingsfristen vil bli belastet med fullt seminarhonorar.

Påmelding her: