Praktisk seminar om universell utforming i plan- og byggesaksarbeid

Arrangeres i Sandnes 6. april.


Tid: Torsdag 6. april 2017 kl. 09:00 – 14:30
Sted: Sandnes – Quality Hotel Residence, Julie Eges Gate 5, 4306 Sandnes
Målgruppe: Alle som arbeider med plan- og byggesaker i og utenfor kommunene, arkitekter, rådgivere, prosjekt- og prosjekteringsledelse, entreprenører og personer fra råd, brukerorganisasjoner og andre interesserte.
Pris for seminaret: kr 1.000 + mva. Inkluderer lunsj.
Påmeldingsfrist: 29.03.2017 utløpt

Program

Registrering fra kl 08.30

Velkommen kl 09.00

 

Introduksjon til temaet universell utforming

Trine Presterud (Faglig leder, Universell Utforming AS)

Hva er universell utforming?

Eksempler på god universell utforming i bygg og uteområder.

Hva sier FN-konvensjonen og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om universell utforming?

Hvordan er universell utforming forankret i Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift?

Norske standarder om universell utforming

 

Hvordan navigerer blinde og personer med nedsatt syn seg i bygg og uteområder?

Vibeke Kaarstad (Nestleder, Blindeforbundet Rogaland)

Erfaringer fra Rogaland

 

Pause med forfriskninger

 

SEMINAR 2 – PLAN OG BYGGESAK

Kjell Viste (Leder tilsyn, Stavanger kommune)

Karen-Anne Noer (Rådgiver, Universell Utforming AS)

Ingvild Gutubø Håkonseth (Rådgiver, Universell Utforming AS)

 

Universell utforming i kommuneplan, reguleringsplaner og byggesaker

Overordnet planlegging

Reguleringsplaner – hvilke krav kan stilles?

Byggesaker – hva bør sjekkes?

Brukermedvirkning

Eksempler på uteområder som stimulerer til aktivitet

 

Uavhengig kontroll av universell utforming

Kommunenes mulighet til å kreve uavhengig kontroll i byggesaker.

Hvorfor uavhengig kontroll av universell utforming?

Erfaringer fra gjennomførte kontroller.

 

Tilsyn med universell utforming i byggesak

Hvorfor tilsyn av universell utforming i byggeprosjekter?

Bruk av IKT-verktøy og apper i tilsynsarbeidet.

Erfaringer fra gjennomførte tilsyn.

 

Verktøykassen

Veiledere

Sjekklister

Inspirasjon fra ulike kommuners arbeid med universell utforming

 

Lunsj kl 12:30

 

Praktisk tilnærming til forståelse av brukerbehov

Diskusjon, spørsmål og svar

Slutt kl 14:30

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Bildet er hentet fra http://www.byggesak.no/menu/tjenester/ansvarlig-soker

 

Pris (inkludert lunsj): kr 1.000 + mva.
Påmeldingsfristen er utløpt
Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

NB – Flere seminar: Det er planlagt to tilsvarende seminar i Trondheim og Bodø i mai-juni 2017.