Praktisk seminar om universell utforming ved drift, vedlikehold og rehabilitering

Arrangeres i Sandnes 6. april.


Tid: 06.04.2017 kl. 09:00 – 13:15
Sted: Sandnes – Quality Hotel Residence, Julie Eges Gate 5, 4306 Sandnes
Målgruppe: De som arbeider med plan- og byggesaker i kommunene, de som jobber med forvaltning, drift og vedlikehold, arkitekter, rådgivere, prosjekt- og prosjekteringsledelse, entreprenører og personer fra råd, brukerorganisasjoner og andre interesserte.
Pris for seminaret: kr 1.000 + mva. Inkluderer lunsj.
Påmeldingsfrist: 29.03.2017 utløpt

 

 

Program

Registrering fra kl 08.30

Velkommen kl 09.00

 

Introduksjon til temaet universell utforming

Trine Presterud (Faglig leder, Universell Utforming AS)

Hva er universell utforming?

Eksempler på god universell utforming i bygg og uteområder.

Hva sier FN-konvensjonen og Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven om universell utforming?

Hvordan er universell utforming forankret i Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift?

Norske standarder om universell utforming

 

Hvordan navigerer blinde og personer med nedsatt syn seg i bygg og uteområder?

Vibeke Kaarstad (Nestleder, Blindeforbundet Rogaland)

Erfaringer fra Rogaland

 

Pause med forfriskninger

 

SEMINAR 1 – DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Jan Tore Lindskog (Prosjektleder, Omsorgsbygg Oslo KF)

Stig Wathne (Rådgiver, Stavanger kommune)

Trine Presterud (Faglig leder, Universell Utforming AS)

 

Drift og vedlikehold av uteområder

Praktiske råd og gode eksempler

Presentasjon av prosjekter

Spørsmål og svar

 

Drift og vedlikehold av bygg

Praktiske råd og gode eksempler

Presentasjon av prosjekter

Spørsmål og svar

 

Praktisk tilnærming til forståelse av brukerbehov

Lunsj kl 12:30

Slutt kl 13:15

 

Med forbehold om endringer i programmet.

Bildene er hentet fra http://www.vegvesen.no/_attachment/118984 (Foto: Knut Opeide) og Universell Utforming AS

 

Pris (inkludert lunsj): kr 1.000 + mva.
Påmeldingsfristen er utløpt
Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

NB – Flere seminar: Det er planlagt to tilsvarende seminar i Trondheim og Bodø i mai-juni 2017.