Seminar om adkomstløsninger og veifinning 25. oktober

Et sentralt krav til arkitekturen i dag er å skape gode løsninger for alle brukergrupper.

 

Dette seminaret har fokus på hvordan vi kan skape gode universelt utformede adkomstløsninger med intuitiv fremkommelighet, uten bruk av kunstige tiltak.

 


{ "ImageName": "", "ImageCaption": "Mediacity Bergen, MAD A/S, Entra, Brick Visual" }

Bilde fra Mediacity Bergen, MAD A/S, Entra, Brick Visual

 

Arrangør: Universell Utforming AS og Norske Arkitekters Landsforbund.
Seminaret er støttet av Deltasenteret.
Sted: Nasjonalmuseet – Arkitektur, Bankplassen 3, Oslo
Tid: 25. oktober 2016, kl 0900-1600
Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, ingeniører og andre som arbeider med universell utforming i bygninger og uteområder.
Pris: Seminaravgift inkludert lunsj er kroner 3.300
Frist: Påmeldingsfrist 11. oktober 2016
Påmelding: Påmelding her: http://kurs.arkitektur.no/1241137

 

PROGRAM

0850 – 0900
Registrering / kaffe

 

0900
VELKOMMEN! INTRODUKSJON TIL TEMAET
v/ Camilla Moneta, arkitekt MNAL, fagsjef i Norske arkitekters landsforbund
v/ Thor Arne Jørgensen, daglig leder i Universell Utforming AS

 

BOLK 1 : UNIVERSELL UTFORMING – LOVVERK OG UTFORDRINGER

Mange krav – men flest muligheter!
v/ Trine Presterud, faglig leder Universell Utforming AS
Byggteknisk forskrift stiller mange krav til universell utforming, men de fleste kravene gir også rom for kreative arkitektoniske løsninger. Vi gir det oversikt over lovverket og utfordringer knyttet til universell utforming av atkomstløsninger.

 

BOLK 2 : HVORDAN INTEGRERE UNIVERSELL UTFORMING I ARKITEKTUREN FREMFOR Å BRUKE KUNSTIGE LØSNINGER?

Likeverdig bruk for alle
v/ Per Ravn, arkitekt, partner i Cubo arkitekter, Aarhus
Cubo arkitekter tar utgangspunkt i hvordan de kan skape gode løsninger for ulike brukergrupper, og har det som grunntanken i utviklingen av prosjektene. Ved denne tilnærmingen, i stedet for å ta utgangspunkt i lovverket, oppnår de gode intuitive løsninger. Per Ravn viser oss eksempler fra Handicaporganisationernes hus (Taastrup, Danmark), og trekker frem erfaringer etter fire års bruk.

Eksempler til etterfølgelse
v/Lise Rystad, seniorarkitekt, Narud Stokke Wiik
Lise Rystad har i en årrekke jobbet med å finne gode universelt utformede løsninger. Hun viser eksempler på både hva som fungerer og ikke fungerer.

Synet forandrer seg gjennom hele livet, som regel til det verre
v/Sverre Fuglerud, interessepolitisk rådgiver i Norges Blindeforbund
Hvordan finner vi veien i bygninger og uteområder?

 

BOLK 3 : ARKITEKTONISKE LØSNINGER AV ADKOMST TIL OFFENTLIGE BYGG – KRITISKE PUNKTER

Glassmarkeringen – et funksjonelt og estetisk virkemiddel
v/Trine Presterud, faglig leder i Universell Utforming AS

Sikkerhet, adgangskontroll og likeverdig tilgjengelighet i publikumsbygg
Statsbygg

Veifinning med hensyn til plassering av resepsjon, heis og trapper
v/Elin Vang Kristiansen, interiørarkitekt og rådgiver i Universell Utforming AS

 

BOLK 4 : PRESENTASJON AV KONKRETE BYGGEPROSJEKTER 

Veifinning i nye Deichmanske bibliotek
v/ Einar Hagem, arkitekt MNAL, partner i Lund Hagem
Det nye hovedbiblioteket blir en sentral møteplass for alle byens borgere ved Norges største kollektivknutepunkt. Håndtering av atkomst og veifinningsutfordringer i prosjekteringsprosessen. Utfordringer med rondelldører.

Kontraster i Mediacity Bergen
v/ Jonny Klokk, arkitekt MNAL, partner i MAD
Media City Bergen skal samle medieteknologiaktører, utdannings- og forskningsmiljøer, samt to mediehus under ett tak i Bergen sentrum. Nivåforskjeller, sikkerhet og leding til resepsjon, heis og trapp håndteres på ulike vis, blant annet ved aktiv bruk av kontraster.

1600 – Ferdig

Det tas forbehold om endringer i programmet.