Seminar om universell utforming av skoleanlegg

8. mai kl 10.00 – 16.00


Seminaret gir svar på:
• Hva betyr universell utforming og likeverdig deltagelse i praksis?
• Hvilke krav gjelder? Endringer i byggteknisk forskrift, TEK 17.
• Hvilke løsninger er viktige for elever med kognitive og sensoriske vansker?
• Hva er viktig knyttet til lydmiljø og belysning?
Seminaret vil gi byggherrer, prosjekterende, og andre involverte mange gode innspill til utforming av skoleanlegg som legger til rette for likeverdig deltagelse.

Jente som leker i skolegård

Målgruppe: Alle som er involvert når nye skoler planlegges og bygges; skoleeiere, byggherrer, arkitekter, landskapsarkitekter, interiørarkitekter, rådgivere, pedagoger, planleggere, byggesaksbehandlere,  eiendomsforvaltere, entreprenører, organisasjoner, råd, politikere og andre interesserte.

Tid: Tirsdag 8. mai 2018 kl. 10:00 – 16:00

Sted: Sagene samfunnshus, Kristiansandsgate 2, Oslo
Pris kr 2900,- eks. mva. (studentpris kr 500,- eks. mva). I prisen inngår lunsj.

Påmelding: Nederst på denne siden. Påmeldingsfrist 2. mai 2018. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgift.

 

Program

Kl. 09:30-10:00 Registrering  og kaffe/te 

Kl. 10:00 Velkommen

Grep ved planlegging av nye skoler som legger til rette for likeverdig deltagelse

 v/ Trine Presterud, faglig leder, Universell Utforming AS

 ·         Om lovverk og minimumskrav i byggteknisk forskrift (TEK17)

·         Planløsning og likeverdige atkomster

·         Orienterbarhet, logisk utforming og ledende elementer

·         Sikkerhet, kontrastmarkeringer, utforming av amfier

Lydmiljøets betydning for inkludering i skolen

v/ Marte Oppedal Vale, Hørselhemmedes landsforbund

Hva er sentralt for elever med kognitive og sensoriske vansker knyttet til fysisk utforming?

v/Ellen Munkhaugen, Regional kompetansetjeneste for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helse Sør-Øst

Lunsj kl. 12:00-13:00

Universell utforming for elever med kognitive og sensoriske vansker

v/Karen-Anne Noer, Universell Utforming AS

Hvordan skape et godt lydmiljø i nye skoler?

v/Tor Gunnar Johnsen, Vestfold Audio AS

God belysning i nye skoleanlegg – hva bør prioriteres?

v/Pål E. Thorstensen, Sweco Norge AS

Uteanlegg på skoler – eksempler på gode løsninger

v/landskapsarkitekt Karen-Anne Noer, Universell Utforming AS

Suksesskriterier som bidrar til universelt utformede skolebygg og muligheter for likeverdig deltakelse

v/Thor Arne Jørgensen, Universell Utforming AS

16:00 Slutt

Med forbehold om endringer.

 

Påmelding til seminar 8. mail 2018 om Universell utforming av skoleanlegg

Påmelding seminar 8. mai 2018 om universell utforming av skoleanlegg