Seminar om universell utforming og lys, kontraster og akustikk den 26. november


Bilde av Hamar kulturhus  

(Bildet er hentet fra www. hamar-kulturhus.no)

Arrangør: Universell Utforming AS i samarbeid med Deltasenteret i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 
Sted: Hamar kulturhus
Tid: 26. november 2015, kl 0900-1630
Målgruppe: Arkitekter, kommunale planleggere og byggesaksbehandlere, byggherrer, entreprenører,
leverandører, representanter fra brukerorganisasjoner og kommunale råd for mennesker
med nedsatt funksjonsevne og andre interesserte.
Pris: Seminaravgift inkludert lunsj er kroner 1.000 + merverdiavgift
Frist: Påmeldingsfrist 13. november 2015
Påmelding: Påmeldingsfristen er utløpt og seminaret fullbooket

 

Fakta om Hamar kulturhus:
– er tegnet av Tegnestuen Vandkunsten og Anderssen+Fremming AS
– interiørarkitekt: Metropolis arkitektur og design as v/ Hanne Arvik
– ble offisielt åpnet 14. mars 2014
– kostet snaut 700 mill kroner brutto
– er 15036 m² stort, 130 m langt, 30 m bredt og 26,2 m høyt
– har 3700 m² glassflate, 1.300.000 kg armeringsjern, 10.600 m³ betong
– rommer 150 rom, ca. 80 toalettdører og 832 trappetrinn
– kan huse 2.800 mennesker
– har visjon om besøkstall på 700.000 pers. i året
– har lagt stor vekt på at det lokale frivillige kulturlivet skal ha gode øvingsforhold
– fikk hedrende omtale av Betongtavlen 2014 – en norsk ærespris til betongbyggverk
– ble nominert til Statens byggeskikkpris 2014
– huser totalt 26 kulturinstitusjoner

 

Program

Registrering, kaffe og egenbefaring fra kl 0900

Velkommen
Faglig leder Trine Presterud, Universell Utforming AS

Hva sier regelverket om lys, kontraster og akustikk?
Rådgiver Ingvild G. Håkonseth, Universell Utforming AS

Hamar kulturhus – et innblikk i prosess, materialvalg og bruk
Arkitekt Steinar Anderssen, arkitektfirmaet Anderssen+Fremming AS
Arkitekt Jørgen Bech Taxholm, tidligere Tegnestuen Vandkunsten
Teknisk leder Jan Terje Walmann, Hamar kulturhus

Kort pause

Hva bør vi vite om akustikk, belysning, blending og kontraster?
Seniorrådgiver Lars V. Strand, Brekke & Strand Akustikk AS
Senior belysningsplanlegger/Teamleder – belysning, ing. Mona Elisabeth Kvassheim, Cowi

Lunsj

Casestudier og miniforedrag om akustikk, belysning og kontraster i Hamar kulturhus
Case 1: Akustikk i Hamar kulturhus
Foredrag av Lars V. Strand (akustiker), Steinar Anderssen (arkitekt), Lillian Vicanek (Hørselshemmedes Landsforbund Gjøvik og omland) og Elin Vang Kristiansen (Universell Utforming AS). Spørsmål og diskusjon.

Case 2: Belysning og kontraster i Hamar kulturhus
Foredrag av Mona Elisabeth Kvassheim (belysningsplanlegger/teamleder – belysning), Jørgen Bech Taxholm (arkitekt), Lars-Johny Dæhlin (medlem i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Blindeforbundet) og Ingvild Gutubø Håkonseth/Trine Presterud (Universell Utforming AS). Spørsmål og diskusjon.

Belysning og kontraster i Hamar kulturhus fra Blindeforbundets perspektiv
Lars-Johny Dæhlin, medlem i Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne og Blindeforbundet

Sanselig arkitektur
Sivilarkitekt MNAL, Gunn Schmitthenner, rak arkitektur as

Interaktiv workshop med forelesere og seminardeltakere for erfaringsutveksling og refleksjoner
Introduseres av daglig leder, Thor Arne Jørgensen, Universell Utforming AS
Gjennomføres basert på World Café-konseptet. ”The World Cafe is a natural & effective way to host meaningful conversations that awaken collective wisdom & engage collaborative action.”

Paneldiskusjon
Oppsummering av workshop og muligheter til å stille spørsmål til et panel med foredragsholderne

Avslutningsinnlegg
Professor emeritus/arkitekt, Sigmund Asmervik
Oppsummering av dagens seminar og tips til hvordan læringen fra dette seminaret kan være nyttig i andre prosjekter

Slutt kl 1630