Seminar 8. februar: Universell utforming av skolebygg – tiltak for akustikk og lysforhold som forbedrer læringsmiljøet, og kartlegging av skolebygg


kuben

Bildet er hentet fra http://www.opak.no/referanser/kuben-yrkesarena/ (Fotograf: Tove Lauluten)

Arkitekter Arch Uno, Arkitektpartner og landskapsarkitekt Hjellnes Consult

Seminaret har som mål å gi kunnskap om viktigheten av lyd- og lysforhold i skolebygninger som et virkemiddel for et bedre læringsmiljø. Vi gir også praktiske råd til bestillere, byggherrer, fagpersoner til hvordan man kartlegger eksisterende bygningsmasse for å skaffe oversikt over dagens tilstand for tilgjengelighet og likestilt bruk.

 

Arrangør: Universell Utforming AS i samarbeid med Hørselshemmedes Landsforbund og Undervisningsbygg
Sted: Kuben videregående skole, Kabelgata 10-12
Tid: 8. februar 2017, kl 0900-1630
Målgruppe: Arkitekter, prosjekterende og spesielt rådgivere innenfor akustikk, belysning og universell utforming. Fagpersoner fra kommuner og fylkeskommuner som arbeider med planlegging, drift og gjennomføring av tiltak i offentlige bygg vil ha særlig nytte av erfaringer fra kartlegging av skolebygg.
Pris: Seminaravgift inkludert lunsj er kroner 2.400,- + merverdiavgift
Frist: Påmeldingsfrist er 31. januar 2017. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av seminaravgift.
Påmelding: Nederst på denne siden


Kuben yrkesarena: 

– Tegnet av Arch Uno/Arkitektpartner og landskapsarkitekt Hjellnes Consult
– Ble offisielt åpnet 19. august 2013
– Er et kompetansesenter med tre opplæringsinstitusjoner: Kuben videregående skole, Fagskolen Oslo Akershus og Lærlingssenteret i Oslo
– Med en investering på 2 milliarder kroner er Kuben Norges dyreste videregående skole!
– er 43 000 m² stort og 144 m langt
– 6 etasjer og egen parkeringskjeller med plass til nær 250 biler
– Kapasitet på 2000 elever og studenter
– 15. oktober 2014 ble Kuben tildelt Oslo Bys arkitekturpris vurdert av en jury bestående av: Rådet for byarkitektur, Oslo bystyres byutviklingskomité og Oslo kommunes forretningsutvalg i samarbeid med Plan- og bygningsetaten.

 

Program

Registrering og kaffe 0900-0930

Skoler for alle – eller bare for noen?
Geir Lippestad, Byråd i Oslo kommune og Anders Hegre, Generalsekretær i Hørselshemmedes Landsforbund

Oversikt over krav, regelverk og relevante standarder

Kristoffer Erichsen, Rådgiver i Universell Utforming AS

Universell utforming av læringsmiljø
Kjetil Andreas Knarlag, Prosjektleder Universell (NTNU Trondheim)

Arbeidet med kartlegging av tilstand for universell utforming ved alle Oslo-skolene – resultat og videre arbeid

Finn Einar Steen, Eiendomskonsulent i Undervisningsbygg Oslo KF

Typiske problemområder i skoler og hvordan de løses

Leif Daniel Houck, Førsteamanuensis for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Hvordan unngå avvik når nye skoler skal bygges
Trine Presterud, Faglig leder i Universell Utforming AS

Lydens betydning for et godt læringsmiljø

Marte Oppedal Vale, Interessepolitisk rådgiver i Hørselshemmedes Landsforbund

Tiltak som forbedrer lydmiljøet

Tore Moen, Seniorrådgiver i Brekke & Strand Akustikk AS

Lys, dagslys og utsyn – betydning for døgnrytme, søvn, læring og helse
Jan V. Bakke, Overlege i Arbeidstilsynet

Tiltak som forbedrer lysmiljøet
Pål Thorstensen, Belysningsplanlegger i Sweco Norge AS

Befaring på Kuben videregående skole

Slutt kl 1630

Med forbehold om endringer i programmet.

 

Pris (inkludert lunsj): 2400 kr + mva.
Påmeldingsfrist: 31. januar 2017.
Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av seminaravgift.

Velkommen skal du være!