Stor interesse for kurs i universell utforming i offentlige anskaffelser


Universell Utforming AS har flere ganger holdt kurs i universell utforming i offentlige anskaffelser, som har vist seg å være av betydelig interesse for deltakerne. Temaet fører til mange spørsmål og diskusjon om ulike aspekter ved det å bruke universell utforming som krav i utlysninger og spesifikasjoner.

Kurset tar opp universell utforming som begrep og ser det i forhold til annen terminologi som er i bruk. Klarhet omkring dette er viktig som et utgangspunkt for å stille de rette krav til leverandører av produkter og tjenester. Videre gir kurset en innføring i prosessen rundt anskaffelser, mens hoveddelen viser hvordan man i bestillerrollen fokuserer på krav til universell utforming i de ulike deler av prosessen.

Universell Utforming AS holder dette kurset med jevne mellomrom og vi kan også holde det for virksomheter som ønsker dette, og skreddersy det for deres behov.

For mer informasjon, kontakt faglig leder Rudolph Brynn, e-post rudolph@universellutforming.org.