Om oss


Universell Utforming AS tilbyr rådgivning knyttet til universell utforming av bygg og uteområder, transport og infrastruktur, tjenester, relevant lovgivning og IKT knyttet til ovennevnte områder. Vi er faglig engasjert, oppdatert på gjeldende lovverk og har lang erfaring. For å skape de beste universelt utformede løsningene, er det en fordel at vi kommer tidlig inn i prosjektene.

Universell Utforming AS er et frittstående aksjeselskap, eid av Norges Blindeforbund, Hørselshemmedes Landsforbund og Norges Handikapforbund. Selskapet driver ikke interessepolitisk arbeid på vegne av sine eiere, men tilbyr på kommersielt grunnlag faglige konsulenttjenester innen universell utforming til offentlige og private byggherrer, prosjekterende, rådgivende ingeniører og andre.


VÅRE TJENESTER


Kartlegging
Vi kartlegger eksisterende bygg og uteområder og foreslår tiltak for å oppnå universell utforming.

Kvalitetssikring
Vi kvalitetssikrer plantegninger for arbeids- og publikumsbygg, tilgjengelige boenheter og uteområder i henhold til gjeldende regelverk. De gode løsningene står alltid i fokus og vi gir gjerne råd ut over gjeldende regelverk.

Rådgivning
Vi gir rådgivning innenfor de fleste tema om universell utforming av bygg og uteområder, transport og infrastruktur, tjenester, relevant lovgivning og IKT knyttet til ovennevnte områder. Blant annet gir vi råd ved utforming av ledende elementer, bruk av farger og kontraster etc.

Uavhengig kontroll
Vi gjennomfører uavhengige kontroller for universell utforming av bygg og uteområder med bakgrunn i byggteknisk forskrift (TEK10/17).

Kurs
Vi holder kurs, foredrag og seminarer for å spre kunnskap om gode løsninger, gjeldende lover og regelverk, samt spesifikke tema innenfor universell utforming.


Samarbeid for å oppnå gode løsninger og relasjoner


 

Personvernerklæring UU AS