Totimers kurs om universell utforming av uteområder

Kurset er nå fulltegnet begge dager!


To personer i en liten allé i en park.– Hvilke uteområder skal ha universell utforming?

–  Hvor gjelder byggteknisk forskrift og hvor gjelder Statens vegvesen sine vegnormaler?

– Kan kommuner selv stille krav til uteområdene?

– Anbefalinger utover minimumskrav.

Det kan være utfordrende å ha oversikt over hvilke minimumskrav som gjelder for ulike typer uteområder. Universell Utforming AS har utarbeidet en veileder som gir en oversikt over nettopp dette. I tillegg til oversikt over krav, gis anbefalinger for opparbeidelse av byrom, torg, parker, lekeplasser, samferdselsanlegg, badeplasser og turveier mv.

Målgruppe: Prosjekterende, planleggere, byggherrer, eiendomsforvaltere, kommuneansatte, organisasjoner, kommunale og fylkeskommunale råd, politikere og andre interessert.

Det samme kurset holdes to dager.

Tid: Onsdag 15. mai 2019 kl. 14.00-16.00

Tid: Torsdag 16. mai 2019 kl. 10.00-12.00

Sted: Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo

Pris: kr. 1000,- eks. mva

Påmelding: Påmeldingsfrist 8. mai 2019. Avmelding etter fristen vil ikke gi refusjon av kursavgiften.

Begrenset antall plasser.

Ved spørmål, ta kontakt med Karen-Anne Noer, telefon 926 05 437,  karen.anne@universellutforming.org