Universell Utforming AS legger frem veileder for universell utforming i ferge- og hurtigbåttransport


Universell Utforming AS har i samarbeid med blant annet Sjøfartsdirektoratet utviklet en veileder som samler informasjon om krav til universell utforming av passasjerskip og infrastruktur knyttet til slik transport, knyttet til tjenester, IKT og andre aspekter i forbindelse med transport til sjøs.


Veilederen omfatter oversikt over krav på de enkelte områdene, gir veiledning til hvordan man oppfyller disse kravene, blant annet ved hjelp av illustrasjoner fra eksisterende fartøyer, og gir i et vedlegg oversikt over relevant lovverk. Prosjektet er finansiert av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet.
Den 6. desember 2018 presenterer Universell Utforming AS veilederen på et halvdagsseminar, fra kl. 11:00 – 15:00 på Nationaltheatret Konferansesenter (KS Agenda).

Påmelding til Universell Utforming AS v/Rudolph Brynn, e-post rudolph@universellutforming.org. Det er begrenset med plasser, så vær rask!

Program

 

Sted: Nationaltheatret Konferansesenter (KS Agenda)

Tid: 2018-12-06 Kl. 11:00-15:00

 

11:00-11:10: Velkommen ved Universell Utforming AS

11:10-11:40: Innledning: Universell utforming innen persontransport til sjøs v/Tomas Nesheim, 4-All

11:40-12:10 Kolumbus’ tiltak for universell utforming v/Svein Ystanes, Kolumbus

12:10-12:45: Lunsj

12:45–13:15 Utfordringer i maritim transport v/Cato Lie, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

13:15-14:30: Gjennomgang av innholdet i veilederen v/Rudolph Brynn, Universell Utforming AS

14:30-15:00: Spørsmål

15:00: Avslutning