Eksempelsamling: «Universell utforming Norge rundt – Eksempelsamling – heis og uteområder»


Vi har gleden av å lansere eksempelsamlingen «Universell utforming Norge rundt –
Eksempelsamling – heis og uteområder».

Gjennom tekst og bilder presenteres fem ulike eksempler på oppgradering av enten uteområder, eller heis i leilighetsbygg.

En felles suksessfaktor som ble vektlagt ved alle prosjektene var tverrfaglig tett samarbeid med brukere/beboere og involverte parter gjennom hele prosessen, fra idé til ferdigstillelse. Dialog og åpenhet var sentralt. Reell medvirkning skapte engasjement og eierskap.

Eksempelsamlingen er utarbeidet med støtte fra Husbanken.

Forside eksempelsamling bilder av heis og uteområde

Link: Universell utforming Norge rundt – Eksempelsamling – heis og uteområder