Vellykket frokostmøte om universell utforming i eksisterende og nye bygg


24. januar 2019 arrangerte Universell Utforming AS sammen med advokatfirmaet Lippestad AS et vellykket frokostmøte med temaet «Universell utforming i eksisterende og nye bygg – hvorfor og hvordan?». Hovedproblemstillingen var hvordan man kan gjennomføre ideen bak universell utforming – nemlig å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt, uavhengig av funksjonsevne.

Fra frokostmøte hos Lippestad AS 24. januar.

Frokostmøtet var godt besøkt og det var mange spørsmål og god diskusjon. Innleggene belyste ulike aspekter ved universell utforming i forhold til nye og eksisterende bygg.

Administrerende direktør Rigmor Helene Hansen fortalte om Undervisningsbyggs satsing på universell utforming i skolebygg, og hvordan de gjennomfører denne satsingen.

Faglig leder i Universell Utforming AS, Trine Presterud, innledet om hva universell utforming betyr i praksis, med mange illustrerte eksempler.

Advokat Anna Marion Persch belyste det juridiske aspektet i innlegget «Regelverk og juridisk ansvar for aktørene», der hun blant annet gikk gjennom det grunnleggende relevante lovverket.

Advokat Geir Lippestad oppsummerte med innlegget «Universell utforming er ikke bare en kostnad». Det var stor interesse for problemstillingene som ble tatt opp og det legges opp til at frokostmøtet kan følges opp med et dagsseminar senere.